Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica
Dziś jest sobota 01 kwietnia
Imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
PRZEJDŹ DO DZIAŁU
SPORT
KULTURA
Zapisz się do newslettera!

Wyciąg z regulaminu korzystania z biblioteki

1. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne dla wszystkich mieszkańców gminy Trzebnica.

2. Przy zapisie należy:
 - zapoznać się z regulaminem biblioteki
 - okazać dokument tożsamości
 - wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania zasad obowiązujących w bibliotece.

3. Za Czytelnika niepełnoletniego odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Należy informować bibliotekę o zmianie danych osobowych lub adresu.

5. Przy wypożyczaniu zbiorów dla osób spoza gminy obowiązuje kaucja.

6. Wypożyczyć można jednorazowo 5 (dział dla dzieci) oraz 4 egzemplarze książek (dział dla dorosłych) lub innych materiałów bibliotecznych na 1 miesiąc.

7. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu.

8. Osoby niepełnosprawne lub obłożnie chore mogą ubiegać się o działającą na terenie miasta usługę „Książka na telefon”, polegającą na dostarczeniu książki do domu (dzwonić: 669 767 871)

9. Wydawnictwa multimedialne przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego.

10. Z powodów organizacyjnych niektóre materiały biblioteczne będą przejściowo niedostępne lub dostępne po krótkim oczekiwaniu.

11. Biblioteka umożliwia czytelnikom dostęp do Internetu oraz najnowszej prasy.

12. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczanych przez siebie materiałów bibliotecznych.

13. Za zniszczenie książek lub innych materiałów czytelnik powinien zapłacić kwotę stanowiącą ich aktualną równowartość rynkową.

14. Biblioteka oferuje usługi w zakresie kserowania i skanowania materiałów bibliotecznych oraz drukowania fragmentów książek i czasopism.

15. Usługi biblioteki są bezpłatne za wyjątkiem: kaucji, kar za nieterminowy zwrot książek oraz opłat za kserowane materiały biblioteczne.

16. Szczegółowy Regulamin do wglądu w bibliotece.