Zapisu do biblioteki można dokonać u bibliotekarza dyżurującego.

  1. Okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną w przypadku dzieci i młodzieży niepełnoletniej (obcokrajowcy okazują paszport, kartę stałego lub czasowego pobytu).
  2. Zapoznać się z Regulaminem Biblioteki.
  3. Wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu. Zobowiązania osób niepełnoletnich podpisują także rodzice lub opiekunowie prawni po okazaniu dowodu osobistego.
  4. Odebrać bezpłatną kartę biblioteczną.
  5. W przypadku utraty karty, należy wykupić nową (z nowym numerem) w cenie 10 zł.

Karta biblioteczna.jpeg

Przewiń do góry