Informacja

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), informuję, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych i Pana/Pani dzieci jest Gminne Centrum Kultury i Sztuki, dane będą przetwarzane w Gminnym Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica;
2) możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych przez e-mail: iod@um.trzebnica.pl;
3) dane z deklaracji będą przetwarzane w celu rekrutacji uczestników oraz organizacji i przeprowadzenia zajęć, warsztatów w sekcjach organizowanych w Gminnym Centrum Kultury i Sztuki a wizerunek w celu promocyjno-informacyjnym działania sekcji;
4) podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda;
5) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa oraz w Gminie Trzebnica;
6) dane będą przechowywane do rozpoczęcia kolejnego sezonu zajęć;
7) ma Pan/Pani prawo do:
a) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

b) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) podanie danych jest dobrowolne;
9) niepodanie danych (z wyłączeniem wizerunku) uniemożliwi udział dzieci w zajęciach;
10) podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Przewiń do góry