Opłaty za zajęcia płatne są z góry, w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego, za który uiszczana jest opłata.

Opłat można dokonywać w GCKiS od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 lub przelewem na rachunek bankowy:
77 9591 0004 2001 0000 4079 0002 (w tytule przelewu MUSI być podane: imię i nazwisko uczestnika, nazwa zajęć oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona).

 

cennik_01.jpeg

PDFCennik zajęć GCKiS 2023/2024 (268,69KB)

Przewiń do góry