Zbigniew Lubicz-Miszewski (ur. 14 kwietnia 1945 we Lwowie) – polski artysta plastyk, grafik, twórca ekslibrisów, ilustrator książek, członek wrocławskiej grupy grafików "Rys". Syn Mieczysława Miszewskiego (1912-1973), farmaceuty, poety, plastyka i społecznika. Od 1947 roku mieszka w Trzebnicy k. Wrocławia. W latach 1969-1971 był plastykiem w Trzebnickim Ośrodku Kultury, później w latach 1971-1973 konserwatorem zabytków przy Panoramie Racławickiej we Wrocławiu, plastykiem w Domu Związków Twórczych (Wrocław), w latach 1972-1991 dekoratorem w PSS „Społem” o/Północ (Wrocław), a w latach 1991-2014 prowadził agencję reklamową „Lumix”. Od 1992 jest kustoszem Muzeum Regionalnego w Trzebnicy, a od 1997 roku Prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Wykonał ok. 300 ekslibrisów. Członek Wrocławskiej Grupy Grafików "RYS", Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. W 1993 ukazał się jego album grafik (w większości ekslibrisów) pt. „Duchem skrzydła Ojczyzny rozwinę” z towarzyszącymi im tekstami Juliusza Słowackiego, w wyborze Leopolda Wróblewskiego, a w 1994 ukazały się jego „Ekslibrisy Trzebnickie”, dopełnione wierszami o Trzebnicy, z których dwa są jego autorstwa. Jest współorganizatorem wystaw organizowanych w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej: „Kręgi” (1993), „Kult św. Jadwigi” (1993), „Kalejdoskop Art” (1994), „Papież Pielgrzym” (1995), „Ks. Dziekan Wawrzyniec Bochenek – dokumenty i fotografie” (1996), „Święta Jadwiga – życie i kult.” (1997), „Kult św. Jadwigi – Kościoły pod wezwaniem św. Jadwigi na świecie” (2000), „Książę Henryk Brodaty w dokumentach – 800-lecie rozpoczęcia rządów” (2001), „800. rocznica klasztoru cysterek w Trzebnicy” – oryginalne dokumenty związane z fundacją klasztoru – (2002), „Dwudziestopięciolecie pontyfikatu Jana Pawła II – 1978 – 2003”– 2003, „780-lecie nadania praw miejskich Trzebnicy na prawie polskim przez księcia Henryka Brodatego (1 maja 1224)” – Trzebnica: dokumenty – fotografie – 2004, „Bulle papieskie, dokumenty Kurii Rzymskiej dotyczące Śląska” – 2005, „Skarby Ziemi Trzebnickiej” – grafiki, ekslibrisy – Zbigniewa Lubicz – Miszewskiego i medale, płaskorzeźby, statuetki, malarstwo – Lucyny Lubicz – Miszewskiej – 2006 i rzeźbę sakralną znakomitego rzeźbiarza z Trzebnicy – Krzysztofa Lewczaka. Również w 2006 zrealizował dwie wystawy – w Muzeum Regionalnym w Trzebnicy – prezentował „Skarby Ziemi Trzebnickiej” – z okazji 300-lecia śmierci M.L.Ł. Willmanna – wystawę zdjęć 22 obrazów z bazyliki, pokazał Tumbę grobową feldmarszałka hrabiego Melchiora von Hatzfeldta (zdjęcia), Małe Muzeum Ludowe u Kowalskich w Marcinowie (zdjęcia) oraz publikacje TMZT – Brzaski, monografia Trzebnicy, tomiki wierszy, mapy i plany, przewodniki. W Trzebnickim Zespole Kultury – w 2006 r. zorganizował wystawę „Skarby Ziemi Trzebnickiej” – „120 lat kolejki normalnotorowej”, „Ziemia Trzebnicka w malarstwie rysunku, grafice, fotografii i wierszach”.

Autor publikacji TMZT – Brzaski, monografii Trzebnicy, tomików wierszy, map i planów, przewodników.
Ekslibrisy wykonywał w technice linorytu i cynkotypii. Od kilkunastu lat nie tworzy już znaków książkowych. Zainteresował się ekslibrisem pod wpływem Janusza Halickiego.

 

Przewiń do góry