Po wielu miesiącach przerwy spowodowanej pandemią Covid-19,  Dyskusyjny Klub Książki działający przy Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzebnicy wznowił swoją działalność.  Pierwsze spotkanie, które odbyło się 24 września 2021 r., zgromadziło czytelników zainteresowanych wyjątkowym tematem. „Świat Ciszy”, kultura i jakość życia osób niesłyszących oraz słabosłyszących były motywem przewodnim wrześniowych prezentacji i dyskusji.

    Rozmowy dotyczyły zagadnienia głuchoty - w ujęciu medycznym (jej diagnozowania, leczenia i protezowania) oraz społecznym. Zainicjowane zostały pytaniem kim są właściwie osoby niesłyszące, skąd się wzięło pojęcie Kultura Głuchych i dlaczego brak słuchu tak bardzo utrudnia codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie słyszącym.  Wreszcie, dlaczego Polski Język Migowy jest tak mało znany i jak w związku z tym komunikować się „na ulicy”, gdy niemożliwe jest usłyszenie słów przez osoby głuche, a  słyszącym brakuje umiejętności rozpoznawania migów?

   Pretekstem do podjęcia przez DKK powyższych tematów był obchodzony co roku w ostatnią niedzielę września Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego, a także poprzedzający go Tydzień Kultury Głuchych.  Zarówno wśród prowadzących spotkanie, jak i wśród gości pojawiły się osoby należące kulturowo do społeczności osób Głuchych. Była to wyjątkowa okazja do zadawania pytań, poznania niektórych znaków języka migowego, alfabetu palcowego, a także ciekawych zabaw integracyjnych. Wszystko to odbyło się we wspaniałej, pełnej humoru atmosferze i zaowocowało chęcią ponownego spotkania się uczestników w tak interesującym gronie.

 

2021/09/24

Przewiń do góry