Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica
Dziś jest piątek 02 czerwca
Imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
PRZEJDŹ DO DZIAŁU
SPORT
KULTURA
Zapisz się do newslettera!

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Gminne Centrum Kultury i Sztuki informuje, że przetwarza dane osób fizycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 i 14 RODO Gminne Centrum Kultury i Sztuki informuje, że:

 1. administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Sztuki, dane są przetwarzane w Gminnym Centrum Kultury i Sztuki, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica,
 2. dane są przetwarzane w celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 3. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego administratora,
 4. dane są przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
 5. dane są przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
 6. ma Pan/Pani prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. podanie danych jest wymogiem ustawowym,
 8. niepodanie danych uniemożliwia zrealizowanie wniosku złożonego w Gminnym Centrum Kultury i Sztuki,
 9. dane osobowe przetwarzane przez Gminne Centrum Kultury i Sztuki nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - plik do pobrania. (160,08KB)