Dożynki Gminne 2022 za nami. Najbarwniejsze święto plonów w regionie powróciło po pandemicznej przerwie i zachwyciło wszystkich, którzy w sobotę 3 września postanowili odwiedzić Małuszyn.

Wzdłuż całej wioski nie sposób było nie zauważyć przepięknych dekoracji dożynkowych. Pomysłowe ozdoby oraz niebanalne witacze, w większości wykonane ze snopków słomy, czekały na przybyłych gości i zapraszały do wspólnego biesiadowania. Uroczystości rozpoczęły się barwnym korowodem dożynkowym. Korowód wyruszył spod gospodarstwa sióstr Boromeuszek.  Poprowadziły go Trzebnickie Mażoretki wraz z Trzebnicką Orkiestrą Dętą. Następnie uczestnicy przemarszu wzięli udział w plenerowej mszy świętej dziękczynnej, którą koncelebrował ks. proboszcz Piotr Filas SDS. Najważniejszym punktem Eucharystii była procesja z darami, podczas której przedstawiciele sołectw ofiarowali pracę swoich rąk, wspaniałe wieńce dożynkowe oraz chleby.

Po nabożeństwie wszystkich zgromadzonych przywitał gospodarz wydarzenia Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima. Poniżej treść przemówienia.

Szanowni Państwo,

Drodzy Goście,

Kochani Trzebniczanie, mieszkańcy Małuszyna

Czcigodni Kapłani na czele z Księdzem Dziekanem dekanatu trzebnickiego Krzysztofem Dorną i ks. Piotrem Filasem proboszczem parafii św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi Śląskiej.

Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na tegorocznym Święcie Plonów. Po ostatnich kilku latach, kiedy pandemia uniemożliwiała nam pełne świętowanie, dziś z ogromną radością, ale i nadzieją, witam wszystkich na tradycyjnych dożynkach w jednej z piękniejszych wsi w Gminie Trzebnica – w Małuszynie.

Równie serdecznie witam tych, którzy są głównymi bohaterami dzisiejszego święta: rolników, sadowników, ogrodników, pszczelarzy oraz delegacje z trzebnickich sołectw, które utworzyły korowód dożynkowy. W sposób szczególny witam także wszystkich przybyłych gości wraz z Radnymi Rady Miejskiej na czele z Panem Przewodniczącym Mateuszem Staniszem, delegację z Urii - naszego miasta partnerskiego z Włoch. W sposób wyjątkowy serdecznie witam starostów dzisiejszych dożynek: Małgorzatę i Stanisława Krawców z Małuszyna.

Szanowni Państwo,

Poniższe słowa powitania chciałbym rozpocząć od krótkiego fragmentu wiersza etnografa i polskiego historyka Zygmunta Glogera:

„Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić

i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować,

jeżeli nie wtedy, gdy pod dach swój zgromadzi owoce

pracy mozolnej i zabiegów całorocznych?”

I to jest właśnie ten moment - to nasze „dzisiaj”, kiedy możemy podziękować Bogu i ludziom. Ale to „dzisiaj” jest także po to, by radować się w lokalnej wspólnocie z plonów, które udało nam się zebrać z pobliskich pól, sadów i łąk. Nasze świętowanie rozpoczynam od wielu lat w ten sam sposób – gromadzimy się na Mszy św. Ten piękny staropolski zwyczaj ma szczególne miejsce w moim sercu. Nie wyobrażam sobie, byśmy mogli inaczej wyrazić nasze zaufanie i naszą wdzięczność wobec Bożej Opatrzności jak tylko poprzez naszą obecność przy ołtarzu. Jestem pewien, że to dzięki Bożemu wsparciu, w ostatnich miesiącach udało nam się pokonać tyle przeciwności i trudów, czy to związanych z anomaliami pogodowymi, czy z innymi sprawami formalnymi.

Czcigodni Księża, proszę przyjmijcie słowa wdzięczności za tę przepiękną Eucharystię odprawioną w intencji rolników o dobry urodzaj, a także za wygłoszone do nas Słowo Boże przez ks. Proboszcza.

Szanowni Państwo!

Dożynki to również święto wsi i święto jej mieszkańców. To wy jesteście bowiem strażnikami jednych z najpiękniejszych polskich tradycji. Wszystkie zwyczaje, które tu dziś kultywujemy, wszystkie przepiękne wieńce dożynkowe, które możemy podziwiać, wspaniałe przysmaki, które znajdziemy na bogatych kramikach – to dla nas świadectwo tego, jak można w Gminie Trzebnica budować wspaniałą wspólnotę, która troszczy się o historię i o tradycję.

Chcę również podkreślić, że od wielu lat widzę, jak praca na roli nie jest dla naszych rolników tylko zadaniem – zwykłym zasiać i zebrać - jest ogromny wyzwaniem, które wymaga Waszego zaangażowania – zaangażowania rolników, sadowników i pszczelarzy z całej Gminy Trzebnica. I jest we mnie też wielkie przekonanie, że na samym początku tej pracy stoi prawdziwe umiłowanie nie tylko do ziemi, ale i wielkie umiłowanie do całej naszej Ojczyzny. Tym samym wasza praca jest jednym z piękniejszych wyrazów patriotyzmu, jaki możemy obserwować we współczesnym świecie.

Szanowni Państwo,

zgodnie z tradycją Starosta i Starościna wręczą mi za moment bochen chleba upieczony z mąki, która pochodzi z ostatnich zbiorów. Ofiarowany chleb – owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich jest dla nas symbolem życia, radości, sytości i szczęścia. Jednocześnie łączy nas dziś tu wielkie pragnienie i ogromna nadzieja, by tego chleba nam nigdy nie zabrakło.

Doskonale wiemy, że ostatnie wydarzenia na Ukrainie związane z napaścią Rosji na wolny i suwerenny kraj, że wojna, która każdego dnia jawi się coraz to gorszym okrucieństwem, niosą ze sobą również i to wielkie zagrożenie – braku chleba. Braku, który może mieć wymiar dosłowny, ale i wymiar bardzo symboliczny. Może on się objawić między innymi jako brak nadziei w ludzką solidarność i brak wiary w ludzką ofiarność. Jak bardzo aktualnie brzmią dziś słowa brata Alberta Chmielewskiego:

„Powinno się być dobrym jak chleb, powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny“.

To apel do nas wszystkich, byśmy i my byli dobrzy jak ten dożynkowy chleb, byśmy byli prości w swojej szczerości, w końcu - byśmy byli pełni współczucia. Być może w najbliższych miesiącach będziemy się musieli dzielić nie tym, czego nam zbywa, czego mamy nadmiar, ale także naszym niedostatkiem. I życzę sobie i Państwu, by nigdy przy tym nie zabrakło nam szczodrości. Tak, jak za moment, w pięknym Obrzędzie Łamania Chleba, podzielimy bochen między siebie, przełamiemy go na tak wiele kawałków, by dla każdego starczyło, tak niech to doświadczenie będzie naszym udziałem w codzienności.

Dożynki to właściwy moment, by Panu Bogu za ten chleb podziękować, a wam - wszystkim rolnikom z Gminy Trzebnica, sadownikom, pszczelarzom, ogrodnikom, wszystkim, którzy oddają się pracy na roli, powiedzieć z całego serca: Dziękuję! Za trud Waszej pracy, za Wasze przywiązanie do ziemi, za to, że chcecie rozwijać Wasze gospodarstwa tu w Gminie Trzebnica i za to, że są one naszą chlubą.

Szanowni Państwo!

Dożynki to również stosowna okoliczność, by – wzorem poprzednich lat - wyrazić należny szacunek i podziękować za wyróżniającą pracę na różnych polach działania kolejnym mieszkańcom trzebnickich wsi – poprzez wręczenie im honorowych odznak „Zasłużony dla Rolnictwa”, przyznanych na mój wniosek przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pana Henryka Kowalczyka.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluję i dziękuję za Wasze ponadprzeciętne wyniki pracy i społeczne zaangażowanie na rzecz swoich miejscowości. Życzę Wam i wszystkim tu obecnym Bożego błogosławieństwa na każdy dzień, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Dopełniając ceremoniału wdzięczności, chciałbym również serdecznie podziękować tym, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizację naszego dożynkowego święta, a szczególnie: czcigodnym celebransom dziękczynnej eucharystii, panu organiście wraz z scholą, wszystkim delegacjom wiejskim, sołectwom, które przygotowały przepiękne wieńce i bogato wyposażone kramiki, służbom porządkowym: Powiatowej Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, trzebnickiej Straży Miejskiej, oraz pracownikom Urzędu Miejskiego i jednostek podległych, które przyczyniły się do organizacji tego wydarzenia, w szczególności pracownikom GCKiS na czele z Panią Agatą Stępień kierownikiem administracyjnym oraz Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej ERGO. Kochani przede wszystkim z całego serca kieruję podziękowania w stronę Pana Stanisława Krawca sołtysa Małuszyna z radą sołecką, siostrami Boromeuszkami na czele z siostrą Janą przełożoną i Wam drodzy mieszkańcy za pięknie udekorowanie waszej wioski. Dziękuję również wszystkim znamienitym gościom, którzy zaszczycili nas dziś swoją obecnością.

Szanowni Państwo!

Dożynki to święto plonów, dziękczynienia i radości. Mam nadzieję, że spędzimy wspólnie wiele dobrych chwil na spotkaniach, rozmowach, kosztując lokalnych przysmaków i podziwiając piękno lokalnych, rzemieślniczych wyrobów. W tym miejscu serdecznie również zapraszam na wieczorną zabawę i koncert gwiazdy wieczoru TOP GIRLS.

Dobrego Świętowania!

 

Zasłużeni dla rolnictwa

Burmistrz zaprosił na scenę gości specjalnych – Posłów Pawła Hreniaka, Agnieszkę Soin oraz Jacka Świata, by wspólnie uhonorować mieszkańców Gminy Trzebnica, wyróżniających się pracą na rzecz rolnictwa i tych przyczyniających się do rozwoju gminy. Na wniosek burmistrza Marka Długozimy, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk przyznał odznaki „Zasłużony dla rolnictwa” następującym osobom: Gierczak Stanisław (sołectwo Małuszyn), Kuczyńska-Gierczak Janina (sołectwo Małuszyn), Bybel Jolanta (sołectwo Małuszyn), Kuriata Kazimierz (sołectwo Biedaszków Wielki), Kuriata Ewa (sołectwo Biedaszków Wielki), Legierski Dariusz (sołectwo Boleścin), Łuszczyńska Janina (sołectwo Brzyków), Grech Janina (sołectwo Brzyków), Grech Eugeniusz (sołectwo Brzyków), Czternastek Michał (sołectwo Brzyków), Chmielewski Grzegorz (sołectwo Brzyków), Mazij Krzysztof (sołectwo Domanowice), Zwolak Longin (sołectwo Domanowice), Zarzeczny Jan (sołectwo Droszów), Kralka Henryk (sołectwo Droszów), Stępień Stanisław (sołectwo Droszów), Bobrowicz Katarzyna (sołectwo Jaszyce), Piekarski Mirosław (sołectwo Ligota), Nogacki Wiesław (sołectwo Marcinowo), Sztur Kazimiera (sołectwo Masłów), Sztur Józef (sołectwo Masłów), Dunia Paweł (sołectwo Ujeździec Mały).

Posłowie pogratulowali odznaczonym, podziękowali również burmistrzowi za zaproszenie, a wszystkim rolnikom za trud ich całorocznej pracy. Burmistrz Marek Długozima odczytał także list skierowany do zebranych przez europosłankę Beatę Kempę.

 

Obrzęd Dożynkowy

Ważnym punktem uroczystości był tradycyjny obrzęd dożynkowy, który przeprowadzili, podobnie jak w roku ubiegłym Brzykowianie z Brzykowa. Na zakończenie starości dożynkowi Małgorzata i Stanisław Krawcowie przekazali na ręce burmistrza Marka Długozimy symboliczny bochen chleba wypieczony z mąki ze zboża zebranego w tym roku, aby sprawiedliwie podzielił się nim z mieszkańcami gminy i zaproszonymi gośćmi.

 

Nagroda za trud pracy

Do tradycji dożynkowych w Gminie Trzebnica należy również konkurs na najpiękniejszy wieniec. W tym roku 22 sołectwa przygotowały wieńce dożynkowe, nawiązujące do dawnych tradycji. Pierwsze miejsce zdobyło sołectwo Domanowice, drugie zajął Biedaszków Wielki, a na trzecim stopniu podium stanęło Komorówko. Wyróżnienia otrzymały sołectwa ze Szczytkowic, Biedaszkowa Małego oraz Głuchowa Górnego. Szczególnym momentem dożynek jest ogłoszenie tytułu „Sołtysa Roku”. W tym roku burmistrz Marek Długozima przyznał tytuł wraz ze specjalnym czekiem sołtysowi Domanowic Zenobiuszowi Modliborskiemu, który podziękował burmistrzowi za dostrzeżenie jego pracy, podkreślając, że ten tytuł nie byłby możliwy bez wsparcia mieszkańców, ale i samego burmistrza. Wyróżnienie otrzymał sołtys Małuszyna Stanisław Krawiec, który przekazał także podziękowanie na ręce burmistrza Marka Długozimy, za wybranie Małuszyna na miejsce tegorocznych dożynek oraz nieustanne wsparcie dla terenów wiejskich. Korzystając z okazji burmistrz Marek Długozima podziękował także Edwardowi Sikorze, który od dwudziestu lat sprawuje funkcję Radnego Rady Miejskiej.

 

Święto smaków i muzyczna uczta

Jak przystało na dożynki nie mogło zbraknąć tradycyjnych potraw i przysmaków. Sołectwa z ogromnym zaangażowaniem przygotowały swoje barwnie przystrojone kramiki. W tym roku było ich 16. Pierogi, swojska kiełbasa, domowe przetwory, pasztety, pieczone mięsa, ciasta, nalewki – unoszące się zapachy kusiły podniebienia odwiedzających. Na najmłodszych również czekały liczne atrakcje w specjalnym miasteczku. Po raz pierwszy podczas dożynek gminnych odbył się Konkurs na Rzut Kaloszem, który wzbudził zarówno wśród uczestników, jak i publiczności wiele radości i entuzjazmu. Gwiazdami wieczoru był zespoły Folk Lady i TOP GIRLS. Kolejne dożynki już za rok!

 

 

Przewiń do góry