Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica
Dziś jest niedziela 26 czerwca
Imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny
PRZEJDŹ DO DZIAŁU
SPORT
KULTURA
Zapisz się do newslettera!

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Skan informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Zapytanie ofertowe
z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Gminne Centrum Kultury i Sportu ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica NIP 915-15-91-363 (zwane dalej Zamawiającym) w związku z realizacją projektu pt. „Remont, rozbudowa, przebudowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy wraz z zakupem wyposażenia do studia nagrań” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 2-4.3.2 Dziedzictwo kulturowe  – ZIT WrOF  zwraca się  z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie: 1 szt. tablicy informacyjno-pamiątkowej + 100 szt. samoprzylepnych nalepek pamiątkowych.

PDFZapytanie ofertowe

DOCXZałącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik Nr 2

Załącznik nr 2 - tablica informacyjno-pamiątkowa

Załącznik Nr 3

Załącznik nr 3 - samoprzylepne naklejki pamiątkowe

 


 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
z dnia 23 czerwca 2017 r.

Skan informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania:

PDFInformacja o wyborze oferty 2

informacja o wyborze ofert 2_m.jpeg


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Skan informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania:
PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze oferty_m.jpeg


 

Zapytanie ofertowe

Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica NIP 915-15-91-363 (zwane dalej Zamawiającym) w związku z realizacją projektu pt. „Remont, rozbudowa, przebudowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy wraz z zakupem wyposażenia do studia nagrań” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 2-4.3.2 Dziedzictwo kulturowe  – ZIT WrOF  zwraca się  z prośbą o przedstawienie oferty na zakup, dostawę, montaż wyposażenia do studia nagrań wraz ze szkoleniem.

Załącznik: PDFZapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: DOCXFormularz oferty