Szczegóły dla Artystów pragnących wziąć udział w wystawie.
 
Zasady i cel wystawy:
Wystawa jest inicjatywą lokalną, a jej celem jest pokazanie artyzmu i kreatywności mieszkańców gminy Trzebnica. Udział w wystawie jest bezpłatny i nie ma charakteru komercyjnego. Wystawa otwarta jest dla artystów amatorów, pełnoletnich, zamieszkałych w gminnie lub mieście Trzebnica.
 
Selekcja prac:
Tematyka wystawianych dzieł jest dowolna. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do nie przyjęcia dzieł, które w istotny sposób odbiegają od celu i charakteru wystawy.
W związku z ograniczoną przestrzenią wystawienniczą dozwolone jest wystawienie 2 dzieł (obrazów, rysunków lub kolaży). Z przyczyn technicznych największy rozmiar prac jaki możemy zaprezentować to A2.
W celu wzięcia udziału w wystawie prosimy przesyłać zdjęcia 2 dzieł wraz z opisem na adres e-mail: zofiafransadowska@gmail.com
O przyjęciu dzieł na wystawę, decyduje kolejność zgłoszenia. Liczba miejsc wystawienniczych jest ograniczona.
 
Zdawanie prac:
Prace prosimy dostarczyć do artKawiarni w dniach 4 lub 5 stycznia 2023 w godzinach jej otwarcia.
Dzieła powinny być w oprawie i powinny posiadać mechanizm zawieszenia umożliwiający bezpieczne umieszczenie ich na wystawie.
Ponadto każde dzieło powinno być opatrzone opisem według schematu:
Autor
• Rok powstania
• Tytuł ( jeśli jest)
• Technika wykonania
• Opis
Wystawcy zobowiązują się ponadto pozostawić dzieła na cały okres wystawy aż do 31 stycznia, odebrać dzieła po wystawie najpóźniej do dnia 03/02/2023 oraz do podpisania umowy użyczenia.
Zapraszamy!
 
wystawa_art_2022_post_fb.jpeg
Przewiń do góry