Na uwagę zasługuje dom mieszkalny z końca XIX wieku. Ciekawostką jest, iż w zbiornikach wodnych w pobliżu miejscowości występuje objęta ścisłą ochroną rzekotka drzewna. Warto również zauważyć, że na terenie miejscowości występuje lipa drobnolistna, która jest pomnikiem przyrody.

Dawne nazwy miejscowości: Biedasskowo – 1666, Bietauske – 1787, Biedauschke, Biedauschke Klein – do 1938, Margaretenmuehle do 1945, potem Biedaczków Mały. Część północno – zachodnia miejscowości nosiła nazwę: Parnitze, Parnice – do 1938 r.

Etymologia nazwy wsi - nazwa po 1938 r. od jednego z młynów położonego na południowy zachód od wsi.

Historia wsi:
W 1250 r. tereny z obszarem dzisiejszej wsi zakupiła od księcia Henryka III opatka klasztoru cysterek w Trzebnicy Gertruda. Jednakże jej kolejna następczyni Agnieszka II w r. 1355 pozyskała z rąk książęcych prawa sądownicze na tym terenie. Prawa te były kilkakrotnie powodem sporów z książętami oleśnickimi. We władaniu klasztoru wieś zastała do 1810 r.
Od czasów reformacji większość mieszkańców wsi to protestanci. Ewangelicy należeli do parafii w Koniowie , a nieliczni katolicy do parafii w Koczurkach.

Układ przestrzenny wsi:
Wieś złożona z kilku części, niewielkiej, nieregularnej ulicówki właściwego Biedaszkowa Małego, położonego na północ-północny zachód przysiółka Parnice – niewielkiej kolonii przy skrzyżowaniu dróg i położonego na zachód rozległego gospodarstwa młynarskiego Kliche Muehle. Układ ten utrwalony już w II poł. XVIII w. nie uległ istotnym zmianom. Nawsie w Biedaczkowie uległo redukcji, a założone na zachód od wsi stawy osuszono.

Liczba mieszkańców – 124 (na dzień 23.09.2020)
Sołtys – Kamil Czajkowski

 

Przewiń do góry