W miejscowości znajduje się kościół rzymskokatolicki należący do parafii Miłosierdzia Bożego i pałac z końca XIX wieku i początku XX wieku z parkiem z XVIII/XIX wieku. W skład zabudowań wchodzą także folwarczne obiekty mieszkalne, wozownia, obora, spichlerz. 500 m na wschód od wsi przy strumieniu Gródek średniowieczny. Ciekawostką jest, iż na terenie miejscowości występuje buk pospolity, który jest pomnikiem przyrody.

Liczba mieszkańców – 193 (na dzień 23.09.2020)
Sołtys – Agnieszka Zagwojska

Znaleziska archeologiczne wskazują, że ślady pobytu człowieka na terenie tej wsi sięgają epoki neolitu i brązu, oraz okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza – gródek stożkowy z lekko wydzielającym się wałem ziemnym. Wieś ma bardzo starą metrykę. Jej nazwę notują źródła od końca XII w.: Bolescino (1193), Boleschino (1293), Polentschin, Poltschin (1720), Pollentschin, Pollentachine (1750), Eichendorf (1932), Boleścin po 1945 r. Nazwa wywodzi od imienia Bolesław, Bolko.

W r. 1253 wieś była własnością kanoników regularnych na Piasku we Wrocławiu, którzy pobierali z niej czynsze. W końcu XIII w. istniały na jej terenie dobra z folwarkiem. Wiardunek (około 49 g srebra czyli 1/4 grzywny) z tego folwarku pobierał biskup wrocławski.

W XVIII i XIX w. w Boleścinie przeważały gospodarstwa zagrodnicze, które gospodarowały na 33 ha ziemi. To decydowało o skromnej zabudowie wsi. Dziesięciokrotnie większy areał, tj. 364 ha posiadali właściciele dóbr i folwarku. Należały one do następujących rodzin: Romperta de Bolessin – 1293, v. Debschütz – 1440, v. Slyven – 1505, v. Mutschelnitz – 1540, v. Latofsky – 1561, v. Debschütz – 1617, Haukohl – od 1885 do 1937.

W XVIII i XIX w. do dóbr boleścińskich należał również drugi folwark, polny, przy którym powstała później kolonia kilku wiejskich zagród. Folwark ten nosił nazwę Pollentschine, a w XIX w, i w latach 1900-1937 Peterawaldau Peterswalde. Obecnie folwark nie istnieje, a nieliczne zachowane domy tworzą przysiółek o nazwie Piotrowice.

Dawny, nieistniejący już dwór z XVII w. usytuowany w obrębie folwarku został zastąpiony w latach 1890-1900 nowym pałacem zbudowanym w stylu niderlandzkiego neorenesansu.

Wśród obecnej zabudowy folwar ku na uwagę zasługuje: spichlerz z XIX w., dom dla najemnych pracowników folwarcznych z 70. lat XIX w. oraz rządówka (dwór) z ok. 1924 r. We wsi był młyn, cegielnia, karczma i browar. Była także szkoła. 

 

Przewiń do góry