We wsi na uwagę zasługują: budynek szkoły z początku XX wieku, młyn elektryczny datowany na 1900 rok oraz liczne domy mieszkalne
z końca XIX i początku XX wieku. Ciekawostką jest, iż w zbiornikach wodnych w pobliżu miejscowości występuje objęta ścisłą ochroną rzekotka drzewna.

Dawne nazwy miejscowości: Ujesdicz – 1223, Ujezdec i Uiezdek – 1224, Ujesczecz – 1236, Uyesdcz – 1266, Ujasch – 1400, Uges – 1431, Oyeszdzwtz – 1449, Ujeschuetz Klein – 1740 i do 1945, potem Ujeździec Mały.

Historia wsi i dóbr:
miejscowość rozwinięta z osady leśnej założonej na gruntach nabytych w 1223 r. przez opatkę trzebnicką Gertrudę.
Nie przeniesiona na prawo niemieckie. Klasztor zainteresowany był w utrzymaniu czynszu w naturze – bartnictwo i nie złożył alodium. W 1660 r. opatka Jadwiga Magdalena Biernacka kupuje od Tobiasza von Hugwitz prawa sądowe nas wsią. We władaniu klasztoru wieś pozostała do 1810r.
Dziesięciny wsi płacone były biskupowi wrocławskiemu. Od czasu reformacji większość mieszkańców to ewangelicy.

Układ przestrzenny wsi:
Mapa z poł. XVIII w. ukazuje obecny układ rozwidlających się dróg. Zabudowa wsi zgrupowana była wówczas wzdłuż wschodniej drogi wiejskiej. Przy drodze zachodniej, prowadzącej na północ w stronę Sułowa, nie było zabudowań. Można przypuszczać, że droga ta została przeprowadzona znacznie wcześniej niż lokacja wsi. Część wschodnia zachowała swój układ dwustronnie zabudowanej zagrodami,
o układzie szeroko i wąsko frontowym, ulicówki, podobnie ma się z częścią zachodnią, w której zabudowa rozwija się począwszy od lat 40-tyh XIX w. Budynki mieszkalne reprezentują charakterystyczny dla północnej części gminy Trzebnica typ jednokondygnacyjnych budynków na rzucie wydłużonego prostokąta, nakrytych dachem dwuspadowym o pokryciu ceramicznym z elewacjami w większości pozostawionymi
w surowej cegle. W części zachodniej wyróżnia się dwustronne obsadzenie drogi jesionami.
W pewnym oddaleniu, na północ od wsi zlokalizowano zabudowania leśnictwa.

Ujeździec Mały w 2011r. wzbogacił się o nowy plac zabaw, który jest świetną alternatywą dla osób młodszych, jak i starszych.  

Liczba mieszkańców – 354 (na dzień 23.09.2020)
Sołtys – Grażyna Łapucha

 

 

Przewiń do góry