Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica
Dziś jest czwartek 20 lutego
Imieniny: Anety, Lecha, Leona
PRZEJDŹ DO DZIAŁU
SPORT
KULTURA
Zapisz się do newslettera!

Regulamin Czytelni Internetowej

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza

w Trzebnicy wchodzącej w skład TCKiS

 

 1. Osoby korzystające z Czytelni Internetowej wpisują się do rejestru odwiedzin oraz pozostawiają u dyżurnego bibliotekarza dokument tożsamości. Wpis do rejestru odwiedzin jest jednoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się i przestrzegania regulaminu Czytelni Internetowej.
 2. Z Czytelni może korzystać każda osoba znająca podstawy obsługi komputera i umiejąca korzystać z sieci internetowej.
 3. Czytelnia Internetowa służy do zdobywania informacji potrzebnych do celów edukacyjnych.
 4. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
 5. Czas korzystania z komputera ograniczony jest do 1 godziny i może być przedłużony pod warunkiem braku zapotrzebowania ze strony innych osób.
 6. Użytkownicy powinni bardzo ostrożnie posługiwać się sprzętem komputerowym, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.
 7. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu odpowiada użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 8. Użytkownikowi nie wolno:
 1. wykorzystywać komputera do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym;
 2. przeszkadzać głośnym zachowaniem;
 3. samowolnie włączać i wyłączać urządzeń do sieci elektrycznej;
 4. spożywać posiłków oraz napojów.
 1. Użytkownik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurnego bibliotekarza.
 2. Informacje niezapisane, bądź zapisane na dysku twardym zostaną wykasowane poprzez zamknięcie komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.
 3. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.
 4. Pracownicy biblioteki mają prawo do:
 1. kontrolowania czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze
 2. natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.