Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica
Dziś jest czwartek 20 lutego
Imieniny: Anety, Lecha, Leona
PRZEJDŹ DO DZIAŁU
SPORT
KULTURA
Zapisz się do newslettera!

Konkurs Pięknego Czytania

Organizatorem tegorocznej, a czwartej już, Edycji Konkursu Pięknego Czytania jest Gmina Trzebnica, zaś partnerami Konkursu są: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, działająca przy Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy oraz Fundacja PWN.

Organizatorzy chcieliby, aby czytanie książek nie kojarzyło się młodym tylko z nudnym obowiązkiem. Jak pokazuje ostatni raport Biblioteki Narodowej czytamy coraz mniej i niestety tendencja ta dotyka przede wszystkim najmłodszych, którzy swoje czytelnicze przyzwyczajenia kształtują na wzór rodzicielskich. Stąd jednym z celów tego projektu jest popularyzacja starannej, głośnej lektury, rozumianej także jako jeden z możliwych sposobów interpretacji tekstu. Nie do przecenienia jest także fakt, że to najbliżsi przygotowują razem z dzieckiem wystąpienie konkursowe, a więc – de facto –  spędzają czas razem, budując relację poprzez czytanie i mówienie o literaturze. Wydaje się ważne, by takie inicjatywy, promujące przestrzeń przyjazną i rodzinie, i wspólnie dzielonym pasjom, nie odbywały się tylko od święta, ale tworzyły naszą codzienność, były czymś bliskim i naturalnym. Na co dzień chcemy mówić pięknie, rozumieć otaczający nas świat i zamieszkujących go ludzi – a takie „miękkie” kompetencje wyrabia w nas głośna lektura ze zrozumieniem.

Konkurs jest adresowany do dwóch grup czytelniczych, zróżnicowanych ze względu na wiek i dobór proponowanych tekstów konkursowych.

W ramach konkursowej prezentacji uczestnik jest zobowiązany do przeczytania wybranego przez siebie fragmentu tekstu.  Ocenie podlegają: technika czytania (płynność i lekkość mowy, poprawność artykulacji głosek, dykcja i tempo czytania) oraz sposób interpretacji poprzez wykorzystanie środków artystycznego wyrazu (takich jak: pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy, umiejętność podziału frazy, mimika, ewentualny gest  sceniczny, jego adekwatność do prezentowanego tekstu)  oraz tzw. „intuicja artystyczna” czyli postawa uczestnika na scenie, sposób trzymania teksu, kontakt wzrokowy z odbiorcą, zachowanie czytającego, radzenie sobie z tremą, a także ogólne walory estetyczne wykonania.

Regulamin IV Edycji Konkursu Pięknego Czytania, Karta zgłoszenia uczestnika oraz Pula tekstów są również dostępne w Dziale dla dzieci Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy ul. Rynek/ Ratusz w godzinach jej pracy.

Przypomnijmy: Konkurs  adresowany jest do odbiorców w wieku 6-12 lat, w szczególności zaś do uczniów szkół podstawowych i najmłodszych mieszkańców Gminy Trzebnica i odbywa się w Sali Zajęć w Ratuszu przy Rynku w dn. 24.03.2015 (I kategoria, to jest dzieci z kl. I-III) oraz 25.03.2015  (II kategoria, to jest dzieci z klas IV-VI) godzinach  09:00-13:00. Na zgłoszenia czekamy w nieprzekraczalnym terminie składania deklaracji, który upływa z dniem 17.03. 2015  r. o godz.16:00. Miejscem składania karty zgłoszenia jest Dział dla dzieci Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy ul. Rynek/ Ratusz.

Dorota Kuśmirek-Wrzos

Konkurs pięknego czytania  

 

 

 

Pliki do pobrania:

PDFKonkurs pięknego czytania - karta zgłoszenia

PDFKonkurs pieknego czytania - regulamin

PDFKategoria I - Teksty na Konkurs Pięknego Czytania 2015

PDFKategoria II - Teksty na Konkurs Pięknego Czytania 2015