Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy www.biegsylwestrowy.pl
Dziś jest sobota 06 czerwca Imieniny: Laury, Laurentego, Nory

Nagroda w konkursie

Nagrodą główną w konkursie dla wszystkich uczestników biegu będzie - ufundowany przez Firmę Kamilnotebook-  laptop Lenovo 

Lenovo..png

 

REGULAMIN LOSOWANIA NAGRÓD KONKURSU

organizowanego podczas

Jubileuszowego 30. Ulicznego Biegu Sylwestrowego

w dniu 30 grudnia 2014 r.

§ 1 Podstawa prawna Regulaminu Losowania

         Na podstawie postanowień § 2 Regulaminu Konkursu wyłonienie zwycięzców i ich nagrodzenie nastąpi poprzez losowanie nagród.

§ 2. Zasady losowania

  1. Losowanie nagród następuje spośród Uczestników Konkursu, którzy wzięli udział w Jubileuszowym 30. Ulicznym Biegu Sylwestrowym i przed losowaniem złożyli kupony z prawidłowymi odpowiedziami do urny.
  2. W Losowaniu udział biorą jedynie prawidłowo i czytelnie wypełnione kupony
  3. Kupony wypełnione nieczytelnie z niepełnymi danymi lub nieprawidłowymi odpowiedziami będą odrzucane podczas losowania.
  4. Losowanie nagród odbędzie pomiędzy wręczaniem nagród w kategoriach wiekowych.
  5. Nad prawidłowym przebiegiem losowania będzie czuwał Organizator Konkursu.
  6. Z przebiegu losowania zostanie sporządzony protokół.

§ 3 Środki ochrony prawnej

       1. Zastrzeżenia, co do prawidłowości procedury losowania Uczestnicy Konkursu mogą składać do Organizatora Konkursu.

  1. Organizator niezwłocznie rozstrzygnie zgłoszone zastrzeżenia.

§ 4 Postanowienia Końcowe

  1. Niniejszy Regulamin obowiązywał będzie jedynie uczestników Jubileuszowego 30. Ulicznego Biegu Sylwestrowego 2014

      2. Regulamin losowania zostaje podany do publicznej Wiadomości poprzez stronę internetową www.biegsylwestrowy.pl