Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica
Dziś jest poniedziałek 19 sierpnia
Imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji
PRZEJDŹ DO DZIAŁU
KULTURA

Regulamin ORLIK 2012

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”

 

 1. Administratorem zespołu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” jest Gminne Centrum Kultury i Sportu z siedzibą przy ul. Prusickiej 12 w Trzebnicy, tel. 71 312 09 47.
 2. Boiska dostępne są:
 1. od poniedziałku do piątku
 • w godz. 8: 00 – 15:00 zajęcia dla szkół z terenu Gminy Trzebnica;
 • w godz. 14: 00 – 20:00 dla wszystkich chętnych;
 • w soboty w godz. 14:00 – 20:00.
 1. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 2. Podczas zajęć szkolnych uczniowie korzystają z boisk pod nadzorem nauczyciela i on odpowiedzialny jest za ład, porządek i bezpieczeństwo ćwiczących.
 3. Zajęcia odbywające się po godzinach nauki szkolnej koordynuje animator sportu.
 4. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez animatora sportu.
 5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk u animatora sportu.
 6. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
 7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego oraz obuwia. Obowiązują buty halowe oraz im podobne, a na boisku piłkarskim dopuszcza się grę w obuwiu piłkarskim z korkami z tworzywa sztucznego.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz wykorzystywania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zabrania się:
 1. korzystania z boisk bez zgody animatora;
 2. używania butów piłkarskich na metalowych korkach oraz kolców;
 3. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż wykorzystywany na boiskach, tj. rowery, motorowery, deskorolki, rolki, itp.;
 4. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
 5. wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe;
 6. palenia tytoniu i spożywania alkoholu;
 7. zaśmiecania i wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
 8. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
 9. przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku bez opiekuna;
 10. wprowadzania zwierząt;
 11. przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia;
 1.  Animator sportu, w zależności od sytuacji może:
 1. nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;
 2. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;
 3. nakazać opuszczenie terenu boisk;
 4. wezwać pracownika firmy ochroniarskiej lub policję.
 1. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
 2. TCKiS nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu oraz za rzeczy pozostawione i zgubione.
 3. W przypadku złych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje animator sportu.
 4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag i zaleceń animatora sportu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku