Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica
Dziś jest piątek 24 maja
Imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny
PRZEJDŹ DO DZIAŁU
SPORT
KULTURA
Zapisz się do newslettera!

Wystawa Nauka i Sztuka

Zapraszamy do Galerii Poddasze, gdzie można oglądać wystawę prac studentów II roku malarstwa 2016/2017 Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Prezentowane prace są efektem ćwiczeń realizowanych w pracowni. Zakres studiowania malarstwa na ASP we Wrocławiu, umożliwia studentom kierunku malarstwo pozyskiwanie przez trzy lata teoretycznej i praktycznej wiedzy o technologii i technikach malarskich. Ten zakres wiedzy realizowany jest w pracowniach dyplomujących Katedry Malarstwa Architektonicznego i Multimediów. Pracownia 406 zajmuje się głównie malarstwem ściennym. Studenci poznają techniki: krzemianową, fresku, sgraffita, secco, które prezentujemy w katalogu. Te przykłady określają zakres doświadczeń jakie zdobywają malarze w toku realizacji programu pracowni podczas studiów. Zadania i stawiane zagadnienia podczas zajęć, wskazują możliwości stosowania materiałów mineralnych i modyfikowanych w technikach malarskich. Inicjują działania innowacyjne w obszarach stosowania współczesnych materiałów budowlanych w kontekstach klasycznych technik ściennych, sztalugowych oraz rysunkowych.
Badamy nowe podobrazia, zaprawy, grunt, oraz spoiwa. Realizowane w pracowni ćwiczenia, pozwalają studentom dokonywać wyboru odpowiednich materiałów i metod realizacyjnych w przekazywaniu określonych treści malarskich i rysunkowych. Wykłady, ćwiczenia i pokazy, wspierają kształtowanie osobowości oraz pozwalają tworzyć podstawy autorskich technik malarskich. W prowadzeniu zajęć brał udział doktorant Mariusz Wildeman, realizujący własny temat artystyczno-badawczy.
Zamieszczone reprodukcje przedstawiają efekty realizacji projektów w określonych technikach, uzupełnione eksperymentami, które poszerzają możliwości malarskie . Badają efekty jakie można uzyskać odchodząc od historycznych metod realizacyjnych, przy zachowaniu zasady. Dla przykładu fresk, który powstaje na mokrej zaprawie wapienno-piaskowej o ograniczonym czasie malowania, został uzupełniony malarsko po wyschnięciu i związaniu zaprawy, innowacyjnymi spoiwami wiążącymi pigmenty z tynkiem. Dzięki eksperymentom student nabywa umiejętność innowacyjnego kształtowania określonej materii malarskiej. To wszystko pozwala przybliżyć adepta sztuki malarskiej do samodzielnej przyszłej pracy twórczej. Kształtuje profesjonalne podejście do wyboru technik,
które pozwalają na swobodne rozwijanie własnych zainteresowań. Zrozumienie warsztatu malarskiego w obrębie poszczególnych programów pracowni Katedr: Malarstwa, Rysunku oraz Malarstwa Architektonicznego i Multimediów, czyni edukację w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu skuteczną i efektywną. Kompleksowo przygotowuje malarza do podjęcia własnej twórczości
artystycznej.

Kierownik Katedry
Malarstwa Architektonicznego
i Multimediów
www.asp.wroc.pl
Jacek Jarczewski


Zachęcamy do zapoznania się z twórczością studentów w poniższym katalogu:
PDFKatalog ASP


plakat wystawy asp.jpeg