Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy www.biegsylwestrowy.pl
Dziś jest sobota 06 czerwca Imieniny: Laury, Laurentego, Nory

Regulamin Bieg Rodzinny

mapka II bieg rodzinny.jpeg

Regulamin II Biegu Rodzinnego

w ramach 31 Ulicznego Biegu Sylwestrowego

Trzebnica 2015

 

Organizatorzy:

Gmina Trzebnica, Gminne Centrum Kultury i Sportu

Cel imprezy:

- popularyzacja biegania jako formy aktywności fizycznej,

- promocja aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Trzebnica

Termin i miejsce:

Impreza odbędzie się 30 grudnia 2015r. (środa).

Start o godz. 9:30

Trasa biegu rozpoczyna się przy ul. Obrońców Pokoju (pizzeria On the Way ), biegnie przez Deptak trzebnicki  do ul. Daszyńskiego

Warunki uczestnictwa:

-w biegu może wziąć udział każdy bez względu na wiek, w szczególności dzieci i młodzież

  z rodzicami, dziadkami itp. lub opiekunami prawnymi,

- na mecie biegu rodzinnego, nie będzie prowadzona klasyfikacja zawodników. Liczy się    

udział, a nie wynik,

- własnoręcznie podpisanie oświadczenie osoby biorącej udział w biegu,

- udział w biegu jest bezpłatny

Druki oświadczeń DOCdeklarcja uczestnictwa w biegu rodzinnym (1).doc , w sekretariacie Hali Sportowej przy ul. Kościelnej 9 oraz w Biurze Zawodów w dniu imprezy

od godz. 8:00. Ze względu na sprawny przebieg organizacji Biegu zapisy zostaną zamknięte o godz. 9:00

Nagrody:

- każda rodzina biorąca udział w biegu otrzyma medal oraz drobny upominek.

Uwagi końcowe:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu.

Udział w biegu oraz przedłożenie oświadczenia osoby biorącej udział w biegu lub oświadczenia  rodzica dziecka jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb

wewnętrznych organizatora, także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych.