Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica
Dziś jest czwartek 20 lutego
Imieniny: Anety, Lecha, Leona
PRZEJDŹ DO DZIAŁU
SPORT
KULTURA
Zapisz się do newslettera!

Regulamin

 

 

Konkursu plastyczno-literackiego na komiks w oparciu o cykl  „Zwiadowcy” J. Flanagana.

 

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebnicy.

2. Prace należy skradać do 20 listopada 2015r.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada  2015 roku.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów:

- klas 4 - 6 szkół podstawowych

- klas 1 - 3 gimnazjów.

 

III. ZASADY KONKURSU:

 

1. Konkurs ma charakter indywidualny.

2.Do konkursu może przystąpić każdy uczeń, który wykona komiks w oparciu o jeden wybrany tom (t. 1-3) „Zwiadowców” Johna Flanagana.

3. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście przez uczestnika.

4.Każdy uczestnik ma prawo zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że jest on

autorem przesłanej pracy.

6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody

na prezentowanie zgłoszonych prac na stronach internetowych należących do organizatora

7. Prace należy przesyłać na adres: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebnicy Rynek - Ratusz 55-100 Trzebnica z dopiskiem “Zwiadowcy” lub złożyć osobiście w Dziale dla Dzieci.

 

IV.SZCZEGÓŁY OCENIANIA PRAC:

 

1.Komiks może zawierać maksymalnie 10 stron A4,

2.Technika wykonania pracy dowolna.

3.Pracę należy wysłać w formie papierowej.

4.Na pracy należy zamieścić informację zawierającą: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, dane kontaktowe, nazwę i adres szkoły.

 

V. KRYTERIA OCENY PRAC:

 

1. Zgodność treści komiksu z wybraną częścią „Zwiadowców”,

2. Poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, składniowa i stylistyczna,

3.Estetyka wykonania,

4. Pomysłowość.

 

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

 

1. Ocena prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatorów.

2. Spośród wszystkich nadesłanych zostaną nagrodzone 3 najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej:

 -klasy 4 - 6 szkoły podstawowej

-klasy 1 - 3 gimnazjum).

 

VII. TERMINY:

 

1. Do 20 listopada 2015 r. nadsyłanie prac konkursowych na adres: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebnicy Rynek - Ratusz 55-100 Trzebnica z dopiskiem “Zwiadowcy” lub złożenie jej osobiście w Dziale dla Dzieci.

2. Do 30 listopada 2015 opublikowanie nazwisk zwycięzców konkursu na stronie internetowej http://www.tckis.trzebnica.pl/ w zakładce “Biblioteka”. Szkoła, której uczniowie zajmą miejsca 1-3 otrzymają również powiadomienie drogą elektroniczną ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wręczenia nagród.

3. Rozdanie nagród nastąpi 3 grudnia 2015 w Miejskiej i Gminnej Biblioteka Publiczna  w Trzebnicy Rynek - Ratusz 55-100 Trzebnica.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!